• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

ZAKOŃCZENIE I ETAPU REALIZACJI PROJEKTU "Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego”

  • 2019.04.01

Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu„  Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18  z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000131/D/12 z dnia 26 marca 2018 roku  w pierwszym okresie finansowania tj. 01.01.2018-31.03.2019. W projekcie wzięło udział  30 beneficjentów.

Wsparcie prowadzone było  w sposób ciągły tj. min przez 5 dni w tygodniu. Każdy z beneficjentów  miał opracowany Indywidualny Plan Działań, z którego wynika jaki rodzaj wsparcia  otrzyma w ramach projektu oraz jaki jest cel prowadzonych działań. Zajęcia w projekcie odbywały się w formie indywidualnej i grupowej: w  Chorzowie , przy ul. Świętego Piotra 9 oraz   na ujeżdżalni należącej do Zespołu Konnego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej ( hipoterapia )  

W okresie 01.02.2018-31.03.2019 zrealizowaliśmy wsparcie w następującym wymiarze:

terapia widzenia z elementami terapii ręki: 1040 h

rehabilitacja w zakresie poruszania się, kontroli motoryki oraz orientacja przestrzenna: 1560 h

rehabilitacja mowy i komunikacji alternatywnej: 780 h

kierowana aktywność rozwoju społecznego i emocjonalnego: 52 h

kwalifikacja rehabilitacyjna do zajęć z hipoterapii:  20 h

kwalifikacja neurologiczna do zajęć z hipoterapii: 20 h

hipoterapia – 280 h ( 560 sesji )

kwalifikacja lekarska do terapii biofeedback:  15 h

terapia biofeedback: 693 h

 

Ponadto zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny – fiksator  i materiały i pomoce do prowadzenia wsparcia.