• +48 (32) 241 11 13
 • fundacja@rfpn.org

NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU UNIJNEGO

 • 2024.05.13

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym ogłasza nabór na stanowisko

Koordynator projektu unijnego.

ZAKRES OBOWIAZKÓW

 1. Prowadzenie projektu od strony merytorycznej i finansowej.
 2. Pozyskiwanie i weryfikowanie dokumentów i danych niezbędnych do rozliczenia projektu.
 3. Przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów, sprawozdań finansowych z realizacji projektu oraz rozliczeń końcowych pod względem formalnym i finansowym, przy współpracy z firmą doradczą.
 4. Nadzór nad rozliczaniem otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania.
 5. Przygotowanie zmian w projekcie i nadzór nad zmianami w umowie projektowej.
 6. Monitorowanie kwalifikowalności projektu zgodnie z wytycznymi oraz przepisami prawa.
 7. Przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców.
 8. Kontakt z instytucjami pośredniczącymi / zarządzającymi.
 9. Udział w kontrolach projektu prowadzonych przez zewnętrzne podmioty.

WYMAGANIA :

 1. Doświadczenie w zakresie prowadzenia, rozliczania, kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE.
 2. Znajomość przepisów z zakresu pomocy publicznej i funduszy UE.
 3. Znajomość systemu LSI 2021 i bazy konkurencyjności.
 4. Znajomość ustaw o finansach publicznych, o rachunkowości oraz prawo zamówień publicznych.
 5. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 17.05.2024r, na adres mailowy Fundacji: fundacja@rfpn.org