• +48 (32) 241 11 13
  • fundacja@rfpn.org

NOWY OKRES FINANSOWANIA PROJEKTU "WIDZIEĆ WIĘCEJ"

Rozpoczął się nowy okres finansowania 2023-2024 projektu „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego”,  współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000252/D/12 zawartej w dniu 29 kwietnia  2022 roku.

Czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE I OKRESU REALIZACJI PROJEKTU ”Widzieć więcej..."

Informujemy iż z dniem 31 marca 2023 roku zakończyliśmy I okres realizacji projektu: „ Widzieć więcej – rehabilitacja wzroku i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu dzieci od 0-18 lat i osób dorosłych z dysfunkcjami wzroku z terenu województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr ZZO/000252/12/D z dnia 29 kwietnia 2022 roku.

Czytaj więcej

REALIZACJA PROJEKTU: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego”

Informujemy, że Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym realizuje projekt: „Razem ku samodzielności-kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000315/12/D, zawartej w dniu 24 maja 2023 roku.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych dzieci niewidomych, niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku od 0 do 16 lat z terenu województwa śląskiego.

Czytaj więcej

PROJEKT „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Rybnika- szansą na integrację społeczną”

Informujemy, że Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Rybnik zadanie publiczne pod tytułem: 

„ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Rybnika- szansą na integrację społeczną”

na podstawie Umowy nr PS-I.526.56.2023, z dnia 28 marca 2023 roku.

Czytaj więcej

PROJEKT Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice

Informujemy, że Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Katowice zadanie publiczne pod tytułem: 

„Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice”

na podstawie Aneksu 2, z dnia 23 grudnia 2022 r. do Umowy nr PS-III.526.44.2021.MB, z dnia 7 stycznia 2021 roku

Czytaj więcej