Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Projekty PFRON

PFRON: PROJEKT PFRON GRUPA WSPARCIA BIELSKO - BIAŁA [24. 05. 2017]

Drodzy  Rodzice zapraszamy  na sobotni 

Warsztat Świadomego Życia!


Miejsce: Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji Filia Bielsko - Biała ul.  Reymonta 5

43-300 Bielsko-Biała

Godzina : 11:00 - 15:00PFRON: PROJEKT PFRON REKRUTACJA TERAPEUCI BIOFEEDBACK [18. 05. 2017]

Szanowni Państwo !


Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zaprasza do współpracy terapeutów biofeedback dorealizacji projektu współfinansowanego ze środków PFRON„Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego” na podstawie umowy nrZZO/000105/12/D dnia 11maja 2017 roku.

PFRON: PROJEKT PFRON REKRUTACJA WOLONTARIUSZY [12. 05. 2017]

Szanowni Państwo  !

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy

- studentów lub absolwentów uczelni z następującym wykształceniem kierunkowym: mgr fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej z rehabilitacją, technik fizjoterapii do asystowania we wsparciu: REHABILITACJA W ZAKRESIE PORUSZANIA SIĘ, KONTROLI MOTORYKI ORAZ ORIENTACJA PRZESTRZENNA Z UDZIAŁEM WOLONTARIUSZA

PFRON: PROJEKT PFRON REKRUTACJA KADRY [12. 05. 2017]

Szanowni Państwo  !

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym zaprasza do współpracy  psychologów, logopedów, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, muzykoterapeutów, fizjoterapeutów, terapeutów  SI,  hipoterapeutów,  dogoterapeutów, okulistów i neurologów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18 z terenu województwa śląskiego”  na podstawie  umowy nr ZZO/000105/12/D z dnia 11maja  2017 roku

PFRON: PROJEKT PFRON REKRUTACJA BENEFICJENTÓW [11. 05. 2017]

Drodzy Rodzice !

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie: „Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18  z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000105/D/12 z dnia 11 maja 2017 roku.  

<< < Strona 2 z 2

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu