Szybka nawigacja dla czytników ekranu:


"Dramat. Dla rodziców. Rodzi się oczekiwane dziecko. Ukochane, niewidome i głuche, niewidome i z porażeniem mózgowym, niewidome i upośledzone. Wydaje się, że nie ma przed nim życia. I... wtedy REGIONALNA FUNDACJA POMOCY NIEWIDOMYM wyciąga pomocną dłoń"

Przekaż 1 procent podatku dla dzieci niewidomych

Pomagaj z Nami ! Podaruj swój 1%. Każdy podatnik może przekazać na rzecz Fundacji 1% podatku, jaki ma do zapłaty za dany rok podatkowy.

Skorzystaj z bezpłatnego programu wypełniania deklaracji PIT online przygotowanego specjalnie dla Fundacji. Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pldla OPP.

 

Twój 1% naprawdę może pomóc. Aby kontynuować edukację i rehabilitację naszych dzieci, otworzyliśmy przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Umożliwia to Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym.

 

Kim jesteśmy? Nasza działalność polega na niesieniu pomocy dzieciom i osobom dorosłym. Tworzymy przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje wzroku znacznie ograniczają poznawanie świata. Przełamujemy bariery w edukacji, leczeniu i rehabilitacji.

 

Nasza misja. Świadomie pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Pomagamy osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego.

 

Zobacz jak działamy

 

 

Aktualności

SPWR: PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE [09. 06. 2020]

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy

z Miastem Katowice zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz osób

z niepełnosprawnościami pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych

i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” na podstawie Umowy nr PS-III.526.36.2020.MB, z dnia 14 lutego 2020 roku.

NSPPP: ZATRUDNIMY DYREKTORA [04. 06. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni  w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 01/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [25. 05. 2020]

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

SPWR: SPWR Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 25 maja 2020 [21. 05. 2020]


Od 25 maja br. rozpoczynamy organizowanie dla dzieci podopiecznych SPWR zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdzialaniu Covid 19


SPWR: Zarządzenie Dyrektora SPWR z dnia 15.05.2020 [18. 05. 2020]

Zgodnie z rozporządzeniem MEN n z dnia 13 maja 2020

zmieniającym Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/ .

<< < Strona 3 z 37 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu