Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności

SPWR: PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE [09. 06. 2020]

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy

z Miastem Katowice zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz osób

z niepełnosprawnościami pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych

i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” na podstawie Umowy nr PS-III.526.36.2020.MB, z dnia 14 lutego 2020 roku.

NSPPP: ZATRUDNIMY DYREKTORA [04. 06. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni  w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 01/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [25. 05. 2020]

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

SPWR: SPWR Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 25 maja 2020 [21. 05. 2020]


Od 25 maja br. rozpoczynamy organizowanie dla dzieci podopiecznych SPWR zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdzialaniu Covid 19


SPWR: Zarządzenie Dyrektora SPWR z dnia 15.05.2020 [18. 05. 2020]

Zgodnie z rozporządzeniem MEN n z dnia 13 maja 2020

zmieniającym Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19/ .

SPWR: INFORMACJA DLA RODZICÓW [07. 05. 2020]

Drodzy Rodzicie,

 

przypominamy, zaglądajcie na FB Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji 

PFRON: INFORMACJA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PFRON [30. 04. 2020]

Informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu„  Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 18  z terenu województwa śląskiego” współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZO/000131/D/12 z dnia 26 marca 2018 roku  w drugim okresie finansowania tj. 01.04.2019-31.03.2020. W projekcie wzięło udział  35 beneficjentów.

SPWR: ZAWIESZENIE ZAJĘĆ [27. 04. 2020]

Chorzów, 25.04.2020

 

Uwaga !!!

 

 

W związku ze stanem epidemii w kraju, za zgodą organu prowadzącego RFPN

zawieszenie zajeć prowadzonych bezpośrednio w Specjalistycznym Punkcie Wczesnej Rewalidacji zostaje przedłużone od 27.04.2020 do dnia 24.05.2020.

Placówki oświatowe zgodnie z Rozp.Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 przechodzą w dalszym ciągu w tryb kształcenia na odległość .

SPWR: Zarządzenie Dyrektora SPWR z dnia 25.04.2020 [27. 04. 2020]

Przedłużam zawieszenie zajęć od 27 .04.2020 do dnia 24.05.2020 za zgodą organu prowadzącego , zgodnie z Rozporządzeniem Men z dnia 24.04.2020

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

SPWR: Informacja o realizacji zadania Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” [16. 04. 2020]

 

Za zgodą Urzędu Miasta Katowice w czasie pandemii realizacja programu odbywa się w formie pracy zdalnej.

 

 

 

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy z Miastem Katowice zadanie publiczne w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” podstawie umowy nr PS-III.526.36.2020.MB z dnia 14 lutego 2020 roku

<< < Strona 2 z 19 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu