Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności

SPWR: Oferta pracy - TYFLOPEDAGOG / OLIGOFRENOPEDAGOG BIELSKO [04. 09. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma zatrudnienia do ustalenia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

TYFLOPEDAGOGA / OLIGOFRENOPEDAGOGA

do filii w BIELSKU - BIAŁEJ

SPWR: SPWR Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 01.09. 2020 [01. 09. 2020]

Od 1.09.2020 kontynuujemy organizowanie dla dzieci podopiecznych SPWR zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w trybie stacjonarnym oraz dojazdowym , których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdzialaniem Covid 19

Zajęcia te zostaja uruchomione w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówke RFPN a jej dyrektorem. Zajecia organizowane będą zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i Ministerstwo zdrowia.

Inna organizacja pracy placowki w trybie mieszanym oraz zdalnym będzie organziowana po kosultacji i opinii sanepidu na podstawie decyzji dyrektora szkoły w ustaleniu z organem prowadzącym. . Przy organizacji zajęć uwzględniamy możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

Fundacja: PROJEKT MIASTO PRZYJAZNE KOBIETOM [31. 08. 2020]

egionalna Fundacja Pomocy Niewidomym od 1 sierpnia br. zgodnie z umową nr RPSL.07.01.03-24-0433/19-00 realizuje projekt pn. „Chorzów – miasto przyjazne Kobietom”

PFRON: PROJEKT PFRON ZAKUP STOŁU REHABILITACYJNEGO [28. 08. 2020]

Informujemy, iż w ramch projektu "Szansa na niezalezność" dofinansowanego ze środków PFRON został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny - stół do rehabilitacji metedą NDT BOBATH, który posłuży uczestnikom projektu.

 

Dziekujemy!

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 04/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [27. 08. 2020]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 04/2020/RFPN/WTZ Z-cie.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy maszyny „Hafciarki” w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

SPWR: Bezpieczny powrót do szkoły [26. 08. 2020]

Telewizja Polska S.A. przygotowała specjalny spot informacyjny „#BezpiecznyPowrótDoSzkoły”. W materiale w przystępny sposób zostały przybliżone najważniejsze zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki w szkołach od 1 września. Spot to efekt współpracy Telewizji Polskiej z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Zapraszamy do obejrzenia i udostępniania materiału.

Fundacja: Sprzęt rehabilitacyjny już służy uczestnikom projektu - WTZ Zawiercie. [25. 08. 2020]

Sprzęt rehabilitacyjny już służy uczestnikom projektu - WTZ Zawiercie.

Fundacja: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2020/RFPN/WTZ Z-cie [10. 08. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 03/2020/RFPN/WTZ Z – cie,

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 03/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [28. 07. 2020]

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy Tabletów z zestawem Mówik Pro Plus w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

PFRON: PROJEKT PFRON MALOWANIE [23. 07. 2020]

Informujemy, że w ramach projektu "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.rozpoczęliśmy malowanie


<< < Strona 2 z 20 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu