Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 06/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [02. 10. 2020]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 06/2020/RFPN/WTZ Z- cie.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia „Treningu Alternatywnej Komunikacji – zajęcia indywidualne” dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

Fundacja: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 05/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [22. 09. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 05/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące przeprowadzenia warsztatów i indywidualnych porad z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs złożona została 1-a oferta tj.:

Fundacja: Fundacja: SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA 2019 ROK [22. 09. 2020]

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie merytoryczne oraz  finansowe za rok 2019:

Fundacja: Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku 05/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [11. 09. 2020]

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku – nr 05/2020/RFPN/WTZ Z- cie.

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów i indywidualnych porad z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - konkurs.

Fundacja: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY DOT. ZAPYTANIA 04/2020/RFPN/WTZ Z-cie. [11. 09. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z/s w Chorzowie informuje, że w odpowiedzi na

zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku nr 04/2020/RFPN/WTZ Z – cie, dotyczące dostawy Maszyny - Hafciarka w ramach projektu „Wsparcie działań WTZ w Zawierciu w celu zapewnienia komplementarnej aktywnej integracji osób z niepełnosprawnościami.” Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs - złożone zostały dwie oferty tj.

PFRON: PROJEKT PFRON MALOWANIE ZAKOŃCZONE [10. 09. 2020]

Informujemy, że w ramach projektu "Szansa na niezależność " - kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych, niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością w wieku do lat 16 z terenu województwa śląskiego.zakończyliśmy malowanie pomieszczeń

SPWR: REKRUTACJA SPECJALISTYCZNY PUNKT WCZESNEJ REWALIDACJI [04. 09. 2020]

REKRUTACJA 2020/2021


Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji


Od 1 września 2020 dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami w naszej Grupie Dziennej.

 

W Grupie realizujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w dla dzieci z niepełnosprawności intelektualną w stopniu znacznym, oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na poziomie wychowania przedszkolnego.


SPWR: Oferta pracy - TYFLOPEDAGOG / OLIGOFRENOPEDAGOG CHORZÓW [04. 09. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma zatrudnienia do ustalenia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

TYFLOPEDAGOGA / OLIGOFRENOPEDAGOGA

do filii w CHORZOWIE

SPWR: OFERTA PRACY FIZJOTERAPEUTA CHORZÓW [04. 09. 2020]

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma umowy: do uzgodnienia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

 

FIZJOTERAPEUTĘ do filii SPWR w CHORZOWIE

SPWR: OGŁOSZENIE O PRACĘ NEUROLOGOPEDA BIELSKO [04. 09. 2020]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni   (forma umowy do ustalenia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat) :

 

NEUROLOGOPEDĘ - praca w Bielsku - Białej


<< < Strona 2 z 21 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu