Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Ośrodek w Ziemięcicach

 

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy Państwa poinformować, że od 1 września 2016 roku rozpoczął działalność Regionalny Ośrodek Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach.

 

Pobierz ulotkę informacyjną Ośrodek wzorowany jest na rozwiązaniu niemieckiej Fundacji Instytutu Niewidomych w Würzburgu. Specyfiką Ośrodka jest podział budynku na moduły, każdy przeznaczony dla poziomu edukacji - określonej grupy wiekowej i dostosowany do jej rozwoju. W ramach inwestycji wybudowana została szkoła z pionem terapeutycznym wraz z niezbędną infrastrukturą (media, parkingi, drogi wewnętrzne). Obiekt został tak zaprojektowany aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa pozwalająca poszerzyć zakres oraz liczbę osób korzystających z Ośrodka.

 

Ośrodek składa się z dwóch części: tzw. segment główny, który obejmuje pomieszczenia szkoły podstawowej oraz gimnazjum a także pion terapeutyczny, część administracyjną i część techniczno-gospodarczą oraz internat. Budynki są w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie sanitariaty przy salach zajęć, pokojach oraz sanitariaty ogólnodostępne są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Charakter i zasady działania Ośrodka opierają się na wzorcach podobnego obiektu funkcjonującego w niemieckiej miejscowości Regensburg (Ratysbona). Wokół Ośrodka powstanie także park, boiska sportowe oraz tereny rekreacyjne. Wszystko po to, by objąć dzieci niewidome i niedowidzące z dodatkowymi dysfunkcjami stałą, kompleksową pomocą i towarzyszyć im na każdym etapie rozwoju fizycznego oraz emocjonalnego.

 

Dla wszystkich dzieci dostępne będą:

 

 • pomieszczenia do terapii wzroku (gabinet rehabilitacji wzroku)
 • pomieszczenia do terapii indywidualnej
 • pomieszczenie jadalne (po zakończeniu zajęć)
 • świetlica
 • gabinet psychologa, logopedy
 • gabinet lekarski - pierwszej pomocy
 • sala wielofunkcyjna ( rehabilitacji ruchowej, sala komputerowa, muzykoterapii, terapii SI)


Uczniami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 24 lat.

 • Dzieci z dysfunkcją układu wzrokowego.
 • Dzieci oraz młodzież niewidoma i słabowidząca ze sprzężoną niepełnosprawnością:
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • upośledzenie umysłowe od stopnia lekkiego do głębokiego,
  • wady słuchu,
  • przewlekłe choroby,
  • zespoły neurologiczne,
  • zaburzenia zachowania.

Ośrodek oferuje również udział w grupie przedszkolnej.

 

Jeżeli zechcą wysłać Państwo dziecko do naszego Ośrodka, prosimy o wypełnienie załączonych wniosków.

 

wniosek o przyjęcie  do programu wczesnego wspomagania WWR

wniosek o przyjęcie  do przedszkola 

wniosek o przyjęcie  do szkoły podstawowej

wniosek o przyjęcie  do gimnazjum 

 

Zapisy będą przyjmowane na podstawie wniosku o przyjęcie złożonego osobiście w sekretariacie SOSW Ziemięcice, przesłanego pocztą lub mailem na adres sosw@rfpn.org.

 

SOSW Ziemięcice, ul. Mikulczycka 120, 42-675 Ziemięcice

 

tel. 661 077 779

email: sosw@rfpn.org

www:  sosw.rfpn.org

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu