Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Aktualności SPWR

SPWR: OFERTA PRACY FIZJOTERAPEUTA RYBNIK [08. 01. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma umowy: do uzgodnienia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

 

FIZJOTERAPEUTĘ, TERAPEUTA SI  do filii SPWR w RYBNIKU

SPWR: Oferta pracy - TYFLOPEDAGOG / OLIGOFRENOPEDAGOG CHORZÓW [08. 01. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma zatrudnienia do ustalenia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

TYFLOPEDAGOGA / OLIGOFRENOPEDAGOGA

do filii w CHORZOWIE

SPWR: OFERTA PRACY FIZJOTERAPEUTA CHORZÓW [08. 01. 2021]

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma umowy: do uzgodnienia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

 

FIZJOTERAPEUTĘ, TERAPEUTA SI do filii SPWR w CHORZOWIE

SPWR: Oferta pracy - TYFLOPEDAGOG / OLIGOFRENOPEDAGOG BIELSKO [08. 01. 2021]

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie zatrudni (forma zatrudnienia do ustalenia) we wczesnej interwencji dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością (od 0 do 7 lat)"

 

TYFLOPEDAGOGA / OLIGOFRENOPEDAGOGA

do filii w BIELSKU - BIAŁEJ

SPWR: SPWR Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 01.09. 2020 [21. 10. 2020]

Od 1.09.2020 kontynuujemy organizowanie dla dzieci podopiecznych SPWR zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w trybie stacjonarnym oraz dojazdowym , których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdzialaniem Covid 19

Zajęcia te zostaja uruchomione w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówke RFPN a jej dyrektorem. Zajecia organizowane będą zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i Ministerstwo zdrowia.

Inna organizacja pracy placowki w trybie mieszanym oraz zdalnym będzie organziowana po kosultacji i opinii sanepidu na podstawie decyzji dyrektora szkoły w ustaleniu z organem prowadzącym. . Przy organizacji zajęć uwzględniamy możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

SPWR: REKRUTACJA SPECJALISTYCZNY PUNKT WCZESNEJ REWALIDACJI [04. 09. 2020]

REKRUTACJA 2020/2021


Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji


Od 1 września 2020 dysponujemy kilkoma wolnymi miejscami w naszej Grupie Dziennej.

 

W Grupie realizujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w dla dzieci z niepełnosprawności intelektualną w stopniu znacznym, oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim na poziomie wychowania przedszkolnego.


SPWR: Bezpieczny powrót do szkoły [26. 08. 2020]

Telewizja Polska S.A. przygotowała specjalny spot informacyjny „#BezpiecznyPowrótDoSzkoły”. W materiale w przystępny sposób zostały przybliżone najważniejsze zasady bezpieczeństwa związane z powrotem do stacjonarnej nauki w szkołach od 1 września. Spot to efekt współpracy Telewizji Polskiej z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Zapraszamy do obejrzenia i udostępniania materiału.

SPWR: Oferta pracy - PSYCHOLOG [08. 07. 2020]

SPWR: PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA RYBNIKA [09. 06. 2020]

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy

z Miastem Rybnik zadanie publiczne w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych

i niedowidzących ze sprzężonąniepełnosprawnością z terenu Rybnika” na podstawie Umowy nr PS.526.45.2020, z dnia z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

SPWR: PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE [09. 06. 2020]

 

Informujemy iż Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji realizuje we współpracy

z Miastem Katowice zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz osób

z niepełnosprawnościami pod tytułem: „ Kompleksowa rewalidacja dzieci niewidomych

i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością, w wieku do lat 8 z terenu Miasta Katowice” na podstawie Umowy nr PS-III.526.36.2020.MB, z dnia 14 lutego 2020 roku.

Strona 1 z 4 > >>

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu