Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji

 

 

       ... dobrze widzi się tylko sercem,

najważniejsze jest niewidoczne dla oczu ...
                             Antoine de Saint - Exupery

 

 

 

 

Specjalistyczny Punkt Wczesnej Rewalidacji rozpoczął działalność w 1997 roku. 

Dyrektor SPWR – mgr Krystyna Gwizdoń 

Cel:
Wczesna, kompleksowa, wielospecjalistyczna diagnostyka, rehabilitacja i stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci. 

Grupa podopiecznych:
250 dzieci w wieku 0 – 7 lat niewidome i niedowidzące ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego

 

 

Formy pomocy dzieciom i rodzinie:

 • Terapia indywidualna dzieci w środowisku rodzinnym przy udziale rodziców
 • Terapia indywidualna dzieci w formie stacjonarnej przy udziale rodziców
 • Terapia grupowa dzieci w grupie dziennej opieki
 • Warsztaty terapeutyczne dla rodzin
 • Warsztaty terapeutyczno – szkoleniowe dla rodziców
 • Turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe dla rodzin


Rodzaj świadczonych usług:

 • Diagnostyka rozwoju psychoruchowego i ustalenie indywidualnych programów terapii
 • Diagnostyka i rehabilitacja widzenia
 • Diagnostyka i terapia zmysłu słuchu poprzez muzykoterapię
 • Diagnostyka i terapia mowy oraz nauka stosowania alternatywnych metod komunikacji
 • Usprawnianie rozwoju ruchowego i nauka orientacji przestrzennej 
 • Wprowadzenie do nauki braill’a
 • Nauka czynności codziennych
 • Usprawnianie sprawności rąk i manipulacji
 • Psychologiczne wsparcie dziecka i rodziny

 

Filie SPWR Kadra Aktualności Dla rodziców Archiwum wydarzen 1997-2008

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu