Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym informuje, że realizuje projekt o numerze 1675 :
„Budowa Regionalnego Ośrodka Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach”
na podstawie umowy nr UDA-RPSL.08.02.00-00-070/08-00 z dnia 26 września 2014 roku
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VIII – „ Infrastruktura edukacyjna”
Działanie 8.2. „ Infrastruktura placówek oświaty”
Wartość projektu: 15.954.429,52 PLN
Wartość dofinansowania: 13.459.261,04 PLN


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu