Szybka nawigacja dla czytników ekranu:

Adaptacja budynku przy ul. Piotra 9

 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym informuje, że realizuje projekt o numerze 1628 :
„Adaptacja II piętra oraz poddasza budynku Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym przy ul. Św. Piotra 9 w Chorzowie”
na podstawie umowy nr UDA-RPSL.06.02.01-00-029/14-00 z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VI – „ Zrównoważony rozwój miast”
Działanie 6.2. „ Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”
Poddziałanie 6.2.1. „ Rewitalizacja duże miasta”
Wartość projektu: 2.217.900,10 PLN
Wartość dofinansowania: 1.885.215,08 PLN


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
ul. Świętego Piotra 9, 41-500 Chorzów
telefon: (32) 241-11-13, fax: (32) 241-12-02
e-mail: fundacja@rfpn.org
 
projekt i wykonanie: kudlacik.eu